З 1 квітня 2021 року у ЦНАПі Грицівської ТГ надаються послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( робоче місце № 4). Ці послуги надає державний реєстратор Юрій Круглій.

Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень підлягають:

1) право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;

2) речові права на нерухоме майно, похідні від права власності:

право користування (сервітут);

право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

право господарського відання;

право оперативного управління;

право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;

право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;

право довірчої власності (крім права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань);

інші речові права відповідно до закону;

4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:

заборона відчуження та/або користування;

арешт;

іпотека;

вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;

податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;

інші обтяження відповідно до закону.

Адміністративний

збір/плата у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Призначення платежуРозмірСтрокСума
за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності)0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб5 робочих днів230 грн.
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб2 робочих дні2270 грн.
2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб1 робочий день4540 грн.
5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  2 години  11350 грн.
  за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб5 робочих днів110 грн.
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб2 робочих дні1140 грн.
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб1 робочий день2270 грн.
2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб2 години5680 грн.
за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  2 робочих дні  110 грн.
за державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осібОдночасно зі вчиненням нотаріальної дії  230 грн.
за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника    0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб    День реєстрації заяви    90 грн.
за отримання інформації з Державного реєстру прав (за кожні 25 сторінок), витягу в паперовій формі  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  Після внесення плати  60 грн.
за отримання інформації з Державного реєстру прав, витягу в електронній формі  0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осібВ режимі реального часу  30 грн.
за отримання  інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав  0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб   90 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (наділі – Закон) (до 01.01.2013);

– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

– громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

– інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

– інваліди I та II груп;

– Національний банк України;

– органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

Категорії: Послуги

1 коментар

Коментатор WordPress · 17.11.2020 о 14:28

Привіт! Це коментар.
Щоб почати модерувати, редагувати і видаляти коментарі, перейдіть в розділ Коментарів у Майстерні.
Аватари авторів коментарів завантажуються з сервісуGravatar.

Коментарі закрито.